obrazek1Po lewej stronie tabliczki znamionowe z trzech różnych modeli samochodów. Numer do dobrania turbosprężarki to wyżej zaznaczony na czerwono NUMER TURBOSPRĘŻARKI, który w przypadku GARRETTa zawsze cechuje się 6 cyframi, następnie jest kreska i jedna bądź cztery cyfry. Jeżeli tak jak w przypadku obok jest tylko jdena cyfra po kresce oznacza to, że turbosprężarka była wyprodukowana bezpośrednio pod montaż do samochodu. W przypadku jakby numer miał taką postać 715910-5006S oznacza to, że turbosprężarka została wyprodukowana na rynek wtórny. W większości przypadków do dobrania turbosprężarki wystarczy podać nam 6 cyfr z lewego dolnego rogu tabliczki znamionowej.


W przypadku turbosprężarek IHI oznaczenia po których można dobrać turbosprężarkę znajdują się w lewej górnej części tabliczki znamionowej. Dla przykładu tabliczki po lewej.

VV14
VV11
VJ36

 

 

 

 

 

W przypadku turbosprężarek KKK numery turbosprężarek także znajduą się w lewym, dolnym rogu tabliczki znamionowej z tym, że mają różne skróty. W samochodzach osobowych występują modele KP, BV, K03, K04, K14, K16 i kolejno do nich mogą wsytępować takie skróty:

KP35-0019 = 54359700019
BV39B-0050 = 54399700050
K03/029 = 5303970029
K04-54 = 53049700054
K14-7018 = 53149707018

Powyżej widać pewne zależności. Środek numeru 970 – oznacza, że turbosprężarka była wyprodukowana bezpośrednio do produkcji. W przypadku gdy, w środkowym członie jest numer 988 oznacza to część wyprodukowaną na rynek wtórny. Do więkości katalogów jest wymagany pełny numer turbosprężarki tj. XXXX-970-XXXX

 

 

 

Turbosprężarki MHI (MITSUBISHI) mają stałe oznaczenia XXXXX-XXXXX i różne są umieszczene na tabliczkach. Dla przykładu poniżej dwie turbosprężarki:

49173-07508 i 49135-05650